Quantrio

Declarația de confidențialitate QUANTRIO

Această declarație de confidențialitate se aplică entității juridice SC QUANTRIO SRL (denumita QUANTRIO in continuare) si reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale QUANTRIO. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

QUANTRIO consideră confidențialitatea și protecția datelor personale o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor personale se focusează pe colectarea, procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Website-ul nostru (https://www.quantrio.ro) este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea QUANTRIO, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (denumit in continuare DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

QUANTRIO trebuie considerat în același timp ca și controlor și procesator al datelor cu caracter personal, determinând scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate online.

In acest sens, QUANTRIO colectează și stochează în formă simplă (registru clienți) date cu caracter personal (nume, adresă email, număr telefon) doar in scopul comunicarii comerciale directe. Datele sunt colectate securizat (protocol HTTPS/SSL) doar prin intermediul formularelor de contact si inscriere newsletter prezente pe site-ului web propriu (https://www.quantrio.ro), în conformitate cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Principii

Politica de protejare a datelor în QUANTRIO se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

  • Procesarea datelor personale se face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
  • Colectarea datelor personale se face numai în scopuri specificate, explicite și legitime (comunicari comerciale directe) și datele nu sunt procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale este adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării (comunicari comerciale directe);
  • Datele personale sunt colectate transparent (introduse in formulare online);
  • Datele personale sunt păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate doar pentru perioada în care datele personale sunt necesare pentru prestarea serviciilor QUANTRIO catre acestea (clienti);
  • Toate datele personale sunt păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu sunt si nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul prestarii de servicii conform acordurilor;
  • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii website-ului nostru (https://www.quantrio.ro) care doresc să beneficieze de serviciile noastre sau să ne contacteze, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca QUANTRIO să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Colectăm în primul rând date personale cum ar fi numele, adresa de e-mail si numarul de telefon; (i) in scopul comunicarii comerciale directe; (ii) pentru considerente contractuale. Aceasta este activitatea de bază a QUANTRIO. Aceasta înseamnă că procesul inițial constă în colectarea de date personale in scopul comunicarii comerciale directe. De asemenea vom colecta nume si adresa de email in scopul inscrierii la newsletter-ul electronic (email) pentru comunicari comerciale si non-comerciale informative. Mai mult, colectăm date despre dispozitivele electronice utilizate in website-ului nostru (https://www.quantrio.ro) pentru alte scopuri cum ar fi statistici si administrarea comunicarii și a securității. Procesam datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țara în care operăm.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care i de ofera sau presteaza servicii (este client QUANTRIO), pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului QUANTRIO și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul QUANTRIO utilizează cookie-uri sau tehnologii similare doar pentru a analiza statistici si trenduri de vizitare, pentru a urmări utilizarea de către vizitatori în cadrul website-ului și pentru a colecta informații tehnice si demografice despre baza de vizitatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

Divulgarea datelor personale

Datele personale colectate nu sunt si nu vor fi divulgate persoanelor terțe.

Însa, in anumite situații, QUANTRIO poate fi nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu proceduri legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți.

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO, e-mail: office@quantrio.ro.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții nostri au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care QUANTRIO intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm contactați DPO, e-mail: office@quantrio.ro.

Aplicarea la un job

Pentru aplicarea la locurile de munca disponibile in cardrul QUANTRIO, putem utiliza în scopuri de management un tool extern de recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul QUANTRIO datele personale vor fi procesate și controlate de către QUANTRIO. Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară aplicarii și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale, sunt rugați să contacteze DPO, e-mail: office@quantrio.ro.

E-mailuri de marketing (Newsletter)

QUANTRIO are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing (newsletter-e) cu consimțământul acestora si, in acest scop, poate utiliza un serviciu online de email marketing. Această formă specifică de consimțământ este dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au primit mesajul de confirmare a inscrierii la newsletter si au aprobat activ vizitand link-ul paginii de confirmare).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la contact@quantrio.ro. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Responsabilitate

QUANTRIO este responsabilă și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. QUANTRIO menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a QUANTRIO. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la DPO, e-mail: office@quantrio.ro.

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și QUANTRIO nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la DPO, e-mail: office@quantrio.ro.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii QUANTRIO. În cazul în care se fac modificări ale materialului, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

Date de contact

QUANTRIO SRL
Cod de Identificare Fiscala: RO25061291
Numar de Inregistrare in Registrul Comertului: J40/1444/2009
Adresa de comunicare (sediu social): Calea Floreasca 169A, Corp A, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti 014459

E-mail: contact@quantrio.ro, office@quantrio.ro
Număr telefon: +4(0758) 990-000

În vigoare de la data de: 1 Mai 018